TK nepremicnine, Tanja Koser s. p.

Na nepremičninskem trgu delujem aktivno že 15 let. Znanje in izkušnje nepremičninskega posredovanja sem pridobila v ugledni nepremičninski agenciji. Naučila sem se, da uspešnega posrednika odlikujejo strokovnost, zanesljivost, vestnost in kakovostno opravljanje storitev.

Prisegam na pristen odnos in individualno obravnavo vsake stranke posebej. Nepremičninsko posredovanje je kompleksno, saj zahteva znanja različnih področij. Dovolite, da vas spremljam pri vaši pomembni življenjski odločitvi: prodaji/nakupu, oddaji/najemu ali samo pri urejanju pravno-formalnih zadevah vaše nepremičnine.


Storitve

 • Osebno svetovanje pri nakupu oz prodaji nepremičnine
 • preverimo dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine) in sporazumno določimo prodajno ceno v primeru prodaje nepremičnine;
 • preverimo pravno stanje lastništva nepremičnine in morebitne pravice tretjih;
 • preverimo in po potrebi pridobimo dodatno dokumentacijo;
 • oglašujemo nepremičnine v dogovorjenih medijih;
 • organiziramo in vodimo oglede;
 • sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • hranimo originalne dokumente vse do realizacije pravnega posla;
 • prijavimo pogodbo na odmero davka na promet nepremičnin in prevzamemo potrjene pogodbe pri Finančni upravi RS; spremljamo celotno realizacijo prodajnega ali najemnega posla;
 • v sodelovanju s pooblaščenim cenilcem strokovno in kakovostno izvajamo cenitev in izvedenska mnenja za oceno vrednosti nepremičnin,
 • v sodelovanju z zunanjimi sodelavci poskrbimo za izdelavo energetskih izkaznic,
 • sestavo primopredajnega zapisnika in primopredajo nepremičnine,
 • izvedbo prenosa komunalnih priključkov.

Poišči nepremičnine